20 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ร่วมกับเครือข่ายทำแนวกันไฟรอบพระธาตุโป่งเกลือ

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายดับไฟป่า ทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุโป่งเกลือ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ร่วมกับเครือข่ายกรมป่าไม้ และเครือข่ายดับไฟป่าบ้านแม่ปืม บ้านโป่งเกลือ บ้านป่าตุ้ม บ้านสันต้นผึ้ง และบ้านสันทราย ต่างร่วมทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุโป่งเกลือ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น ซึ่งวัดพระธาตุโป่งเกลือเป็นสถานที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190220101700745